KLAUZULA INFORMACYJNA
 

W związku z zapisami art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Zelowie jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Zelowie z siedzibą ul. Żeromskiego 53, 97-425 Zelów, tel./fax (044) 634-11-32 adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2. W Szkole Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Zelowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: tel.(044) 634-11-32 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. W Szkole Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Zelowie wdrożono dokument „Polityka Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Danych Osobowych” służący do przetwarzania danych osobowych wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Nr 11/2017/2018 z dn. 25.05.2018.
4. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Zelowie przetwarza dane osobowe w celu realizacji ustawowych zadań szkoły oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia poprzez monitoring z zachowaniem prywatności i godności osób.
5. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 4 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
7. W związku z przetwarzaniem przez Szkołę Podstawową nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Zelowie danych osobowych, przysługuje prawo do dostępu treści swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania danych.
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Szkołę Podstawową nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Zelowie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

WIADOMOŚCI

 

Konsultacje w szkole

 

W Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Zelowie od 1 czerwca 2020 r. dla uczniów klas IV – VII wprowadzona zostaje możliwość konsultacji

z nauczycielem na terenie szkoły: indywidualnych lub w małych grupach

(do 12 uczniów + nauczyciel) w wyznaczonych do tego salach lekcyjnych.

 

Zakres konsultacji: wszystkie przedmioty.

 

Konsultacje są dobrowolne dla uczniów. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

 

Zapotrzebowanie na konsultacje uczniowie i ich rodzice zgłaszają

do nauczyciela przedmiotu minimum dzień wcześniej do godz. 13.00.

 

Na konsultacje z nauczycielami uczniowie zgłaszają się zgodnie z ustalonym harmonogramem konsultacji i w wyznaczonych przez nauczyciela godzinach.

 

Szkoła przy organizacji konsultacji uwzględnia wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

 

 

Harmonogram konsultacji nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 4 w Zelowie

w kl. 4 - 7 od dnia 1 czerwca 2020 r. - zobacz

 

 Procedura postępowania w czasie udzielania konsultacji - zobacz

 

Wytyczne dla ucznia - zobacz

 

Wytyczne dla nauczyciela - zobacz

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH - pobierz


 

Szanowni Rodzice!
W związku z przywróceniem od 25 maja br. zajęć opiekuńczo-wychowawczych

dla uczniów klas I-III w zakładce Dla Rodziców znajdują się Wytyczne dyrektora szkoły dla rodziców uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza

w Zelowie dotyczące zajęć opiekuńczo – wychowawczych uczniów zgodne

z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej w związku z epidemią COVID-19 oraz Formularz Zgłoszenia i Deklaracja Rodzica/Opiekuna Prawnego.


 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Zelowie, ogłasza  rekrutację uzupełniającą

do oddziału przedszkolnego.

Termin składania wniosków  od 25.05.2020 r. do 01.06.2020 r.

Potrzebne wzory dokumentów znajdują się w zakładce Rekrutacja

 


 

Zarządzenie 
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Zelowie
z dnia 05.05.2020 r.
w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym
w Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Zelowie w związku

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - zobacz

 


Drodzy Rodzice!

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bełchatowie na stronie http://www.pppbelchatow.bai.pl/

zachęca do zapoznawania się z zamieszczanymi na bieżąco materiałami

w zakładce „Materiały dla rodziców”, w których znajdziecie Państwo szereg artykułów

z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym logopedycznej

do wykorzystania w samodzielnej pracy z dzieckiem w domu.
Ponadto, wszyscy zainteresowani rodzice, opiekunowie, ale także uczniowie mogą skorzystać z porad specjalistów z wykorzystaniem zakładki „Wirtualny doradca” znajdującej się po lewej stronie strony startowej poradni

lub adresów mailowych znajdujących się przy nazwisku każdego specjalisty

w zakładce „Pracownicy poradni”.
Codziennie od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 – 15.30 oraz w piątek
w godz. 8.00 – 12.00 pełnią dyżur specjaliści poradni pod numerem tel. 44 632 28 74. Zachęcam Państwa do skorzystania z oferty poradni.

 

Justyna Mosińska, pedagog szkolny


Szanowni Rodzice!

20 kwietnia 2020 r. (poniedziałek) samorząd województwa łódzkiego uruchomił Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Na telefony

od młodych ludzi czekają specjaliści: psychologowie, psychoterapeuci, osoby specjalizujące się w interwencjach kryzysowych.
Wsparcie można uzyskać dzwoniąc na numer 726 611 611

w godzinach 12.00 – 20.00.
Z kolei od godziny 20.00 do północy specjaliści dyżurują na Snapchacie

i Messengerze (pogadajmytutaj). W sumie to aż 12 godzin dyżuru dziennie – 7 dni w tygodniu!!!
Telefon jest odpowiedzią i wsparciem w sytuacjach kryzysowych, które narastają wśród wielu młodych osób w okresie pandemii.
Dzieci i młodzież uzyskają wsparcie w następujących obszarach:
Stres i wydarzenia o traumatycznym potencjale (zaliczyć do nich można sam fakt wystąpienia pandemii)
Dokonywanie samouszkodzeń
Myśli, plany i zamachy samobójcze
Konflikty i nieporozumienia
Straty, w tym rozstania i żałoba
Kryzysy wieku adolescencji.
Telefon działać będzie w okresie od 20 kwietnia do 14 czerwca br.
Samorząd Województwa Łódzkiego chce odpowiadać na potrzeby dzieci

i młodzieży z województwa łódzkiego. Konieczność pozostania przez dzieci

i młodzież w domach, zamknięcie, brak możliwości wychodzenia, korzystania

z aktywności fizycznej, instytucji kultury, ale przede wszystkim brak kontaktu

z rówieśnikami. Ciągłe przebywanie z osobami dorosłymi w ograniczonej przestrzeni życiowej. Wszystkie te sytuacje związane z brakiem zaspokojenia potrzeb powodują u młodych ludzi frustrację, niechęć do nauki, próby samodzielnego wyjścia z domu. Nieodnajdywanie się w nowych warunkach może przyczynić się do powstania lub pogłębienia się np. stanów kryzysu emocjonalnego. Młodzież nie maz kim porozmawiać o tym co przeżywa, o swoich obawach, o swoim stanie psychofizycznym. Powstał więc pomysł uruchomienia „szybkiej linii pomocy”.
Oferta wsparcia świadczonego w ramach Regionalnego Interwencyjnego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży jest komplementarna z istniejącą siecią i ją wzmacnia, ale przede wszystkim wprowadza aktywności dotychczas nieprowadzone – pomoc przez media społecznościowe, telefon czynny w weekend, webinaria.


Justyna Mosińska, pedagog szkolny

 12


"Dobroć dawana innym zawsze do nas powraca..."


Drodzy Rodzice!
Rada Pedagogiczna serdecznie dziękuje Państwu za wsparcie i życzliwość. Jesteśmy wdzięczni za dobre słowo oraz wyrozumiałość w obliczu tej trudnej sytuacji, w której wszyscy się obecnie znajdujemy.


Drodzy Rodzice!

Przedstawiamy tabelę z informacjami dotyczącymi konsultacji z nauczycielami.

Podajemy w niej godziny, w jakich można z danym nauczycielem skonsultować problemy dotyczące nauki i zachowania Państwa dzieci.

Prosimy o dostosowanie się do podanych godzin.

Pamiętajmy o tym, że w czasie weekendu Uczniowie,

Państwo i Nauczyciele nie pracują.

Szkoła nie udostępnia numerów telefonów nauczycieli.

Tabela z godzinami umieszczona jest w wiadomościach do Rodzica

(dołączony plik) w e-dzienniku.


ZACHĘCAMY!

Lekcje z TVP na 4 kanałach
Pierwsze programy wystartowały dziś, 30 marca o godzinie 8.00.

Można je obejrzeć na 4 kanałach:TVP3, TVP Rozrywka, TVP Sport oraz TVP Historia w dwóch blokach programowych: porannym - rozpoczynającym się zawsze

od godz. 8:00 i powtórzeniowym - od godz. 12:30.
Plan lekcji Szkoły z TVP jest dostępny na specjalnej stronie szkolaztvp.pl.

Dodatkowo plan zajęć udostępnią elektroniczne przewodniki programowe operatorów, dostarczających sygnał telewizyjny. Dodatkowo wszystkie wyemitowane na antenie lekcje będą dostępne na vod.tvp.pl w specjalnie przygotowanych serwisach poświęconych poszczególnym klasom szkoły podstawowej.


 

OGŁOSZENIE!

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Zelowie informuje,

że wszystkie dzieci, których rodzice złożyli wnioski o przyjęcie

do klas I i oddziału przedszkolnego
na r. szk. 2020/2021 zostały przyjęte.


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Zelowie
informuje,
że zgodnie z rozporządzeniem MEN
w dniach 25 marca - 24 maja 2020 r.
zajęcia dydaktyczne odbywać się będą zdalnie
i są obowiązkowe dla wszystkich uczniów.
Nowe przepisy umożliwiają nauczycielom ocenianie uczniów zdalnie.
Podstawowym nośnikiem informacji jest e-dziennik LIBRUS.
Kontakt z każdym nauczycielem odbywa się poprzez e-dziennik Librus.

Istnieje również możliwość kontaktu drogą mailową lub poprzez inne dostępne komunikatory, po wcześniejszym uzgodnieniu z danym nauczycielem.
Potwierdzeniem obecności, odnotowywanej w e-dzienniku w każdym dniu
będzie zalogowanie się ucznia do systemu i odczytanie wiadomości, które będzie sprawdzane codziennie wieczorem.
Zdalne nauczanie rozpoczynamy od godz. 800

zgodnie z planem lekcyjnym danej klasy.


Zmianie ulega długość trwania jednostki lekcyjnej (lekcja trwa 30 minut, a przerwy między lekcjami 10 minut):
1. 800 - 830
2. 840 - 910
3. 920 - 950
4. 1000 - 1030
5. 1040 - 1110
6. 1120 - 1150
7. 1200 - 1230
8. 1240 - 1310


 

Wersje elektroniczne podręczników Nowej Ery

 

do klas 1 - 7 i oddziału przedszkolnego- zobacz


OGŁOSZENIE!

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Zelowie informuje,
iż w dniach 16 marca - 24 maja 2020 r. praca w szkole odbywa się zdalnie.
W razie pilnej sprawy prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 606232933)


Rodzicu!

 

Pamiętaj, że czas zawieszenia zajęć w szkole nie jest czasem wakacji!

Dzieci mogą wychodzić na dwór na spacery, ale nie mogą spotykać się z innymi dziećmi i dorosłymi. Nie mogą grać w piłkę, bawić się wspólnie na placach zabaw czy też w domu.

Zawieszenie zajęć w szkole ma służyć ograniczeniu rozwijania się koronawirusa, dlatego należy pamiętać, żeby dzieci przebywały w domu.


 UWAGA!

 

Zajęcia na ORLIKU zostają zawieszone od dnia 13.03.2020 r.
do odwołania.


 

Rodzicu pamiętaj, że czas zawieszenia zajęć

 

w szkole nie jest czasem wakacji! - przeczytaj

 


 KONTO RADY RODZICÓW

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W ZELOWIE- zobacz 


oferta3


WFOSIWWOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

 

W naszej szkole realizowany jest Program Edukacji Ekologicznej
pn. „Dbamy o powietrze” - zobacz

 

logo
Nasza szkoła bierze udział w projekcie
 REGULAMIN PROJEKTU oraz PLAN ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH - w zakładce PROJEKT

LOGO 50

e dziennik

facebook

Nasze Miasto

herb
Czerwiec 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Przyjazne strony

 
logo help
 
gry dla dzieci

logo dziecko w sieci

logo sieciaki

logo zyraffa

Pomagamy innym

 

stop

logo pajacyk