W dniu 11 września dzieci z oddziału przedszkolnego i klas pierwszych spotkały się z asp. sztab. Marcinem Świerczyńskim, funkcjonariuszem Komisariatu Policji w Zelowie, który opowiedział o kilku podstawowych przepisach ruchu drogowego, m.in. o tym, jak należy zachować się na przejściu dla pieszych z sygnalizacją świetlną i bez niej oraz w co powinny być wyposażone dzieci idące do szkoły.

Funkcjonariusz przeprowadził też praktyczne zajęcia na jezdni ucząc dzieci prawidłowych zachowań podczas poruszania się w mieście. Policjant przestrzegł dzieci przed obcymi i nieznajomymi ludźmi, a także radził, by nie otwierać drzwi nieznajomym podczas nieobecności rodziców w domu. Opowiedział też o pracy policjanta. Na koniec odbył się pokaz samochodu policyjnego. Dzieci mogły wejść do środka, usłyszeć zgłoszenie policyjne oraz dźwięk syreny.  Mamy nadzieję,  że wizyta  ta  przyczyni  się do zwiększenia bezpieczeństwa naszych wychowanków.

Justyna Mosińska