Dnia 21 października 2016 roku w naszej szkole odbyła się po raz kolejny uroczystość pasowania na przedszkolaka.

W uroczystości wzięli udział licznie zgromadzeni Rodzice, Dyrektor szkoły Pan Jan Karol Kozłowski, Pani Wicedyrektor Ewa Siedziako oraz przedstawiciele Rady Pedagogicznej. Bohaterami spotkania były dzieci 5- i 6 - letnie. Było to pierwsze tak ważne dla przedszkolaków wystąpienie przed tak licznie zgromadzoną publicznością. Dzieci podeszły do tego z entuzjazmem. Przez wiele dni pilnie uczyły się piosenek i wierszyków, cierpliwie znosiły próby części artystycznej. Występując przed tak wielką publicznością, wykazały się nie tylko swoimi umiejętnościami, ale również wielką odwagą. Puntem kulminacyjnym spotkania było przyrzeczenie. Po jego złożeniu Pan Dyrektor dokonał aktu pasowania, używając magicznego lizaka. Na pamiątkę tego ważnego dnia dzieci otrzymały ołówki. Po zakończeniu części oficjalnej dzieci pozowały do pamiątkowego zdjęcia, a w klasie czekała na nie niespodzianka przygotowana przez rodziców, zaś Pani Dyrektor i Rada Rodziców ufundowała dla nich smaczny tort. Radości było wiele.