Jesteśmy zaszczyceni...

„O roku ów! (...) dotąd lubią starzy / O tobie bajać, dotąd pieśń o tobie marzy.” Czy po latach tak będziemy rozprawiali o tym, co się wydarzyło się w Zelowie 1 września 2016 roku? Czas pokaże, jak w lokalnej zbiorowej świadomości zapiszą się te wydarzenia. Jedno jest pewne- Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2016/2017 zajmie ważne miejsce w pięćdziesięcioletniej historii Szkoły Podstawowej nr 4 w Zelowie i zapisze się złotymi zgłoskami w naszych kronikach.

W roli gospodarzy uroczystości w Zelowie wystąpili: Łódzki Kurator Oświaty- Pan Grzegorz Wierzchowski, Burmistrz Zelowa -Pani Urszula Świerczyńska oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Zelowie- Pan Jan Karol Kozłowski.
Obchody Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 2016/2017 rozpoczęły się Mszą świętą w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej, na której Proboszcz parafii- Ksiądz Jacek Ambroszczyk powitał parlamentarzystów, wojewodę łódzkiego, przedstawicieli wojewódzkich i gminnych władz samorządowych, oświatowych, służb mundurowych oraz duchownych z Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego i Kościoła Ewangelicko- Reformowanego na czele z Biskupem Markiem Izdebskim. Liturgii przewodniczył Metropolita Łódzki, Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski. Jego Ekscelencja w swojej homilii odniósł się do obchodzonej w tym roku w naszym kraju1050 rocznicy Chrztu Polski, wskazując, że wraz z misjonarzami przyszła do nas kultura pisania, czytania i tworzyły się pierwsze szkoły. Zakończył słowami skierowanymi do uczniów: „Wypłyń na głębię-to zadanie, jakie kieruje Pan Jezus dziś do was, drogie dzieci, droga młodzieży.”
Następnie wszyscy goście w asyście pocztów sztandarowych oraz uczniowie przemaszerowali do Szkoły Podstawowej nr 4, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Tutaj, w murach sienkiewiczowskiej szkoły, w roku ustanowionym przez Sejm RP Rokiem Henryka Sienkiewicza, w imieniu pozostałych gospodarzy Dyrektorowi Janowi Karolowi Kozłowskiemu przypadł zaszczyt powitania tak licznego grona zacnych gości, wśród których znaleźli się między innymi: Pani Anna Milczanowska- Posłanka na Sejm RP, Pan Krzysztof Maciejewski- Poseł na Sejm RP, Pan Grzegorz Wojciechowski- Poseł na Sejm RP, Pan Wiesław Dobkowski- Senator RP, Pan Zbigniew Rau- Wojewoda Łódzki, Pan Marek Mazur- Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego, Pan Dariusz Klimczak- Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Pan Michał Król- Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, Pani Agnieszka First- Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zelowie, Pani Mariola Mirecka- Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Pani Danuta Zakrzewska- Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, Pan Dariusz Magacz- Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim, Pan Tomasz Trzaskacz- Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim, Pani Anetta Gargul- Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Bełchatowie, Pan Wojciech Jeleń- Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Bełchatowie, Pan Karol Mielczarek- Komendant Powiatowy Policji w Bełchatowie, Pan Jarosław Zając- Nadleśniczy Nadleśnictwa Bełchatów, Pan Krzysztof Mikułowski- Komendant Komisariatu Policji w Zelowie, Pan Mirosław Prajzendanc- Prezes Kolegium Kościelnego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, Ksiądz Marek Izdebski- Biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce, Ksiądz Wiesław Zydel- Proboszcz parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zelowie, Ksiądz Tomasz Pieczko- Proboszcz parafii Ewangelicko- Reformowanej w Zelowie oraz dyrektorzy szkół, przedszkoli, instytucji kultury gminy Zelów. Serdecznie powitał także rodziców wraz z Panem Dominikiem Szajblerem- Przewodniczącym Rady Rodziców oraz uczniów.
Następnie głos zabrali zaproszeni goście, przekazując w okolicznościowych przemówieniach przesłania odwołujące się do naszej historii oraz najlepsze życzenia na rozpoczynający się nowy rok szkolny.
Uroczystość uświetnił program artystyczny, na który złożył się koncert Zelowskich Dzwonków oraz przedstawienie teatralne „W rytmie dawnych serc” przygotowane na podstawie „Ogniem i mieczem” przez uczniów „czwórki”.
Społeczność Szkoły Podstawowej nr 4 w Zelowie czuje się zaszczycona tym, że mogliśmy być współorganizatorami uroczystości o takiej randze! Cieszymy się, że tym pięknym i ważnym wydarzeniem wchodzimy w nowy rok szkolny