Uczniowie klas trzecich naszej szkoły biorą już czwarty raz udział w Projekcie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

Celem strategicznym projektu jest zdobycie umiejętności pływania oraz wyposażenie uczestników programu w wiadomości pozwalające na bezpieczne zachowanie w środowisku wodnym. Dodatkowo zakładane korzyści to wszechstronny rozwój młodego człowieka, w tym zachowanie zdrowia i sprawności oraz właściwe zagospodarowanie czasu wolnego, a także:
· stworzenie możliwości systematycznego i powszechnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych,
· ogólna poprawa stanu zdrowia, sprawności fizycznej,
oraz stymulowania prawidłowego rozwoju dzieci,
· stworzenie uczniom możliwości i powszechnej dostępności
do korzystania z zajęć ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy nie uczestniczyli w pozalekcyjnych formach sportowo-rekreacyjnych,
· wychowanie dzieci poprzez sport i kulturę fizyczną.

Projekt Powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” sprawia trzecioklasistom dużo radości, bawi i edukuje.