W dniu 31 marca 2017 r. najmłodsi uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu edukacyjnym „Bezpieczny prąd”.

Celem spotkania było wyjaśnienie zagrożeń wynikających z korzystania z urządzeń elektrycznych. Prowadzący przypominał dzieciom o zachowaniu szczególnej ostrożności w pobliżu linii wysokiego napięcia, uszkodzonych przewodów czy gniazdek elektrycznych. Pogadankę uatrakcyjnił ciekawy film na temat bezpiecznego korzystania z prądu elektrycznego w codziennym życiu