Cóż może człowiek w czasach zagłady, panie Janie? Takie pytanie stawia Jakub Brągiel w wierszu „Jan Karski“ sygnowanym datą 19 stycznia 2017 roku. O czym to świadczy? Pewnie między innymi o tym, że historia Jana Karskiego wciąż wzbudza emocje, jest aktualna i uniwersalna, ponieważ uczy, jak nie być obojętnym wobec zła.

Życie legendarnego emisariusza- jak pisze Robert Kostro - jest dowodem na to, że można zachować człowieczeństwo w obliczu najtrudniejszych nawet wyzwań- przemocy, totaliaryzmu i nienawiści. Postanowiliśmy włączyć się do rozważań poświęconych temu wyjątkowemu człowiekowi, aby potwierdzić, że w każdej sytuacji można zrobić bardzo dużo. I tak Jan Karski stał się głównym bohaterem patriotycznej uroczystości zorganizowanej w Szkole Podstawowej nr 4 w Zelowie z okazji przybycia do naszego miasteczka VII. Sztafety Pamięci generała broni Tadeusza Buka.

W dniach 10-11 kwietnia 2017 roku już po raz czwarty Szkoła Podstawowa nr 4 w Zelowie gościła uczestników VII. Sztafety Pamięci generała broni Tadeusza Buka, byłego dowódcy Wojsk Lądowych RP, który zginął w katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem. Uczestnicy sztafety przybyli do nas10 kwietnia 2017 r. w godzinach popołudniowych. Wśród nich znaleźli się żołnierze z następujących jednostek wojskowych: 34. Brygady Kawalerii Pancernej z Żagania, Dowództwa 11 Lubuskiej Dywizji Pancernej z Żagania, Dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych w Warszawie, 25. Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego, 5. Pułku Artylerii z Sulechowa, 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego z Czerwińska, Centralnej Grupy Zadań Psychologicznych z Bydgoszczy.
Następnego dnia- 11 kwietnia 2017 roku odbyła się w naszej szkole uroczystość poświęcona tajnemu emisariuszowi rządu polskiego na uchodźstwie- Janowi Karskiemu. Legendarnemu kurierowi, który przekazywał aliantom informacje o okupowanej Polsce, roli państwa podziemnego i który jako pierwszy pokazał światu, oparty na własnych, bezpośrednich obserwacjach, raport o Holocauście. Uroczystość zaszczycili swą obecnością uczestnicy sztafety oraz liczni goście: Pani Agnieszka Mysłowska- zastępca burmistrza Zelowa, Pani Katarzyna Kozielewska- gość honorowy, zelowianka, stryjeczna wnuczka bohatera uroczystości- Jana Karskiego, Pan Michał Stańko- przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa, Pani Małgorzata Gajda- kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, Pani Małgorzata Dębkowska- dyrektor Domu Kultury w Zelowie, Pani Barbara Berlińska- dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zelowie, Pan Krzysztof Mikułowski - komendant Komisariatu Policji w Zelowie, ksiądz Tomasz Pieczko- proboszcz Parafii Ewangelicko- Reformowanej w Zelowie, a także dyrektorzy placówek oświatowych gminy Zelów i uczniowie SP nr 2 i ZSO. Wszyscy goście zostali serdecznie przywitani przez gospodarza- Pana Jana Karola Kozłowskiego. Następnie uczestnicy uroczystości uczcili minutą ciszy pamięć ofiar zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej.
W drugiej części apelu głos zabrał kapitan VII. sztafety, starszy chorąży sztabowy Wojciech Ziółkowski, który przedstawił zebranym sylwetkę generała broni- Tadeusza Buka oraz bardzo gorąco podziękował władzom miasta i szkoły za serdeczne przyjęcie w Zelowie. Następnie wręczono nagrody laureatom Konkursu Plastycznego „Sztafeta wspólnych serc”. Uczestników VII. Sztafety Pamięci generała broni Tadeusza Buka pożegnał szpaler uczniów z biało - czerwonymi chorągiewkami. Wyjątkowych gości do rogatek miasta odprowadzili biegacze z zelowskich szkół. Sztafeta wspólnych serc ruszyła w drogę do Żagania.