W dniu 12 maja 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Zelowie odbył się XV Szkolny Konkurs Recytatorski „Podaj dłoń”.

Celem konkursu jest propagowanie kultury żywego słowa, uwrażliwienie uczniów na los drugiego człowieka, jak i upowszechnianie postaw prospołecznych.

W konkursie wzięło udział 14 uczniów klas III-VI . Komisja Konkursowa, po przesłuchaniu wszystkich uczestników, wyłoniła następujących laureatów:

I miejsce:
Nikola Zielińska

II miejsce ex aequo:
Aleksandra Drozdowska
Marta Szajbler

III miejsce ex aequo:
Klaudia Kalwinek
Bartłomiej Pietrzak


wyróżnienia:
Weronika Karolczyk
Maja Krawczyk
Szymon Gwizdała

Gratulujemy! Laureaci konkursu wystąpią 19 maja br. podczas XV Balu Integracyjnego.