19 maja br. w Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Zelowie odbył się Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego dla klas III ,,English vocabulary fun” i XV Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego ,,Vocabulary quiz” dla uczniów klas IV - VI.

Uroczystego rozpoczęcia obu konkursów dokonał dyrektor szkoły - Pan Jan Karol Kozłowski, który podkreślił znaczenie języka angielskiego we współczesnym świecie, a uczestnikom konkursów życzył powodzenia i zachęcił do dalszego pogłębiania umiejętności posługiwania się językiem na co dzień. W słownikowych potyczkach z językiem angielskim wzięły udział dwuosobowe zespoły z pięciu szkół podstawowych z terenu gminy Zelów. Uczniowie rozwiązywali zadania pisemne z zakresu angielskiej ortografii, a dodatkowo uczniowie klas IV-VI literowali usłyszane słowa za pomocą alfabetu angielskiego. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury, w skład którego weszli opiekunowie uczestników.

Końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco:

Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego dla klas III ''English vocabulary fun''

I miejsce – Barbara Czyżewska, Rozalia Kurek (SP Wygiełzów)
II miejsce – Bartosz Stępień, Mateusz Szczepański – (SP nr 2 Zelów)
III miejsce – Anna Kubiak, Aleksandra Lis (SP Bujny Szlacheckie)
IV miejsce – Jagoda Rybak, Zuzanna Wartalska (SP Kociszew)
V miejsce – Igor Stankiewicz, Artur Durka (SP nr 4 Zelów)

XV Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego ,,Vocabulary Quiz” klasy IV-VI

I miejsce – Maja Słomian i Marta Szajbler (SP 4 Zelów)
II miejsce – Natalia Góralewska i Wiktoria Wilczek (SP 2 Zelów)
III miejsce – Zuzanna Różycka i Martyna Śnieg (SP Wygiełzów)
IV miejsce – Hanna Kołodziejska i Sandra Tarapacz (SP Kociszew)
V miejsce – Iga Biegańska i Miłosz Łagiewski (SP Bujny Szlacheckie)

Uczestnicy konkursów otrzymali okolicznościowe dyplomy oraz nagrody. Serdecznie gratulujemy laureatom i zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach w przyszłym roku.


Koordynatorki konkursów - Iwona Bednarek i Agnieszka Ivamy