31 maja 2017 r. uczniowie klasy IV b spotkali się z Panią Agnieszką Mysłowską – Sekretarzem Miasta Zelowa, Panią Oleną Krawczuk – Chojnacką – inspektorem ds. promocji i informacji Urzędu Miejskiego w Zelowie oraz funcjonariuszami Komisariatu Policji w Zelowie – st. asp. Marcinem Świerczyńskim i asp. szt. Zbigniewem Kaliskim.

Pani sekretarz przekazała czwartoklasistom kamizelki odblaskowe, a panowie policjanci opaski odblaskowe, zwiększające bezpieczeństwo na drodze naszych przyszłych rowerzystów.

Następnie funkcjonariusze przeprowadzili pogadanki na temat bezpiecznych zachowań na drodze pieszych i rowerzystów oraz poinformowali o konieczności stosowania elementów odblaskowych po zmroku dla zwiększenia własnego bezpieczeństwa.

Policjanci uświadamiali również uczniom zagrożenia, jakie niesie ze sobą nieprzemyślane korzystanie z Internetu, podawanie danych osobowych czy umieszczanie zdjęć w sieci. Pogadanka dotyczyła również bezpieczeństwa dzieci podczas zabaw czy korzystania ze zbiorników wodnych w czasie zbliżających się wakacji.

Mamy nadzieję, że wizyta w naszej szkole władz miasta oraz funkcjonariuszy Policji i otrzymane prezenty przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa naszych wychowanków.