W dniu 19.06.2017 r. mł. asp. Marcin Pospiszył – funkcjonariusz Komisariatu Policji w Zelowie spotkał się z uczniami klas szóstych, aby omówić zasady bezpiecznych zachowań podczas letniego wypoczynku.

Policjant przypomniał dzieciom o właściwym stosowaniu przepisów ruchu drogowego, unikaniu zachowań ryzykownych związanych z używkami oraz przestrzegł przed niewłaściwymi zachowaniami nad wodą. Uczniowie wykazali ogromne zainteresowanie tą tematyką, aktywnie uczestniczyli w zajęciach, zadając gościowi wiele ważnych pytań.

Mamy nadzieję, że wszyscy zapamiętają dzisiejsze spotkanie i w pełnym zdrowiu pójdą do klasy siódmej po aktywnym wypoczynku.