W ramach realizowanej w 2017 r. akcji „Cała Polska czyta dzieciom” do wspólnego głośnego czytania dzieciom bajek i wierszy w Bibliotece Publicznej w Zelowie przyłączyli się kolejni wyjątkowi goście:

30 maja - pani Sylwia Kaczmarek, 08 czerwca – pani Olena Krawczuk-Chojnacka. Wzięły w nich udział uczniowie klas II c i II d naszej szkoły. Spotkania, przybliżyły im literaturę dziecięcą, przyzwyczaiły do kontaktu z książką oraz rozbudziły zainteresowania czytelnicze.