Piętnaście lat temu, w kwietniu 2002 roku szóstoklasiści pisali pierwszy sprawdzian...
W roku obecnym wprowadzoną w 1999 roku reformę polskiej szkoły zastępuje kolejna reforma... Ustalone wzorce i rytuały odchodzą w przeszłość, a na naszych oczach budują się nowe tradycje.

20 czerwca 2017 roku odbył się w naszej szkole wieczorek pożegnalny szóstoklasistów przechodzących do klasy siódmej w reaktywowanej Szkole Podstawowej nr 1. Uroczystość rozpoczęła się premierą przedstawienia „Pawie czuby” zrealizowanego na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza „Krzyżacy”. Na scenie zaprezentował się nasz niezwykły zespół teatralny, który tworzą rodzice uczniów i pracownicy szkoły. Tym razem dołączyło do niego dwoje uczniów obsadzonych w roli Danusi Jurandówny i Zbyszka z Bogdańca. Świetna gra aktorów, piękne stroje, uroki dawnych obyczajów... Wszystko to urzekło naszych widzów!

W kolejnej- oficjalnej części spotkania Pan Jan Karol Kozłowski- Dyrektor SP nr 4 w Zelowie serdecznie powitał rodziców, młodzież, nauczycieli oraz Pana Dominika Szajblera- Przewodniczącego Rady Rodziców, a następnie w okolicznościowym przemówieniu podsumował osiągnięcia szóstoklasistów, podziękował im za godne reprezentowanie szkoły i życzył dalszych sukcesów. Wzruszającym momentem uroczystości było wręczenie rodzicom listów gratulacyjnych. Otrzymali je rodzice tych uczniów, którzy osiągali bardzo dobre i celujące wyniki w nauce oraz wyróżniali się wzorowym zachowaniem. Następnie została ogłoszona lista uczniów otrzymujących za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe zaszczytny tytuł „Stypendysty Szkoły Podstawowej nr 4 w Zelowie”.

Po krótkiej przerwie mieliśmy przyjemność obejrzenia drugiego przedstawienia teatralnego „Przygoda Króla Jegomości”, w którym wystąpili szóstoklasiści. Przedstawienie, zrealizowane na podstawie mniej znanego utworu Jana Brzechwy, pełne humoru, nieoczekiwanych zwrotów akcji, również podbiło serca widzów. W ich pamięci zostaną zapewne „pełne grozy” kolejne napady: zbójców, diabła, zdesperowanego starosty. Nie wspominając już o przesympatycznym podróżowaniu karetą...

Kolejnym punktem programu były wystąpienia przedstawicieli rodziców, którzy wraz z dziećmi pięknie podziękowali nauczycielom i wychowawcom za wszystkie lata starań. Za przekazaną wiedzę, cierpliwość, serce, dobre słowo, wychowanie...

W drugiej części uroczystości rodzice zaprosili wszystkich na poczęstunek. A potem...
A potem rozpoczęła się wspaniała zabawa. Bo jakżeby inaczej... I żadna reforma tego nie zmieni.