„Lato, lato, lato czeka, razem z latem czeka rzeka,
razem z rzeką czeka las, a tam ciągle nie ma nas...”

Koniec lekcji, klasówek i prac domowych – rok szkolny 2016/2017 zakończony, a przed nami dwa miesiące wakacji. Radosny nastrój udzielił się całej szkolnej społeczności. Dyrektor Szkoły Pan Jan Karol Kozłowski serdecznie powitał zebranych na uroczystym zakończeniu roku szkolnego i podsumował całoroczne zaangażowanie uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi w realizację działań podejmowanych przez szkołę. Pan dyrektor podziękował również rodzicom za zaangażowanie w życie szkoły. Wszyscy uczniowie, wyróżniający się osiągnięciami dydaktycznymi, zachowaniem i sukcesami w różnorodnych konkursach, zawodach, otrzymali świadectwa z wyróżnieniem, nagrody. Nasi wychowankowie, uczniowie VI klas, którzy uzyskali najwyższe średnie ocen z zajęć dydaktycznych i osiągnęli najbardziej znaczne sukcesy sportowe zostali uhonorowani nagrodą pieniężną oraz tytułem „Stypendysty Szkoły Podstawowej nr 4 w Zelowie”.

Przyszedł też czas na inne wyrazy wdzięczności. Pan dyrektor Jan Karol Kozłowski serdecznymi słowami i kwiatami podziękował za pracę i pożegnał panią Krystynę Mikołajczak odchodzącą na emeryturę i panią Grażynę Łągwę, która w nowym roku szkolnym rozpocznie pracę w Szkole Podstawowej nr 1. W swoim wystąpieniu serdecznie podziękował obu paniom za ogromy trud, który włożyły w edukację i wychowanie naszych uczniów, za okazane dzieciom serce, poświęcony czas, wytrwałość w rozwijaniu zdolności i kształtowaniu charakterów, wyrozumiałość i cierpliwość. Były też kwiaty, piosenki, uśmiechy i łzy wzruszenia...