16 marca 2017 roku był dniem otwartym dla rodziców i dzieci rozpoczynających zajęcia w oddziale przedszkolnym i pierwszej klasie w roku szkolnym 2017/2018. Wszystkich gości powitał dyrektor szkoły Pan Jan Karol Kozłowski i zaprosił do obejrzenia prezentacji „Czwórka da się lubić”.

W tym czasie dzieci zwiedzały szkołę wspólnie z nauczycielami oraz uczestniczyły w ciekawych zabawach sportowych, plastycznych, komputerowych. Poznawały otaczający świat poprzez eksperymenty i doświadczenia przyrodnicze, grały w gry dydaktyczne na tablicy multimedialnej oraz uczyły się tańca nowoczesnego. Z kolei piękne malowanki wprowadziły najmłodszych w krainę języka angielskiego. Dzień upłynął w miłej i serdecznej atmosferze. Dzieci chętnie uczestniczyły we wszystkich grach i zabawach.