15 marca 2017 r. dzieci z oddziału przedszkolnego zaprezentowały swoje zdolności taneczne, uczestnicząc w XIV Gminnym Konkursie Tańca Ludowego i Nowoczesnego, który odbył się w Domu Kultury w Zelowie.

Celem konkursu była integracja w grupie rówieśniczej poprzez współpracę i wspólne występy. Dzieci zaprezentowały się w kategorii tańca ludowego, zdobywając IV miejsce. Konkurs okazał się pięknym widowiskiem dostarczającym dzieciom miłych wrażeń i bogatych przeżyć artystycznych. Na zakończenie uczestnicy otrzymali medale, dyplomy i pamiątkową statuetkę.