Od września do grudnia 2016 r. realizowano w szkole Rządowy Program „Bezpieczna+”

. Podczas realizacji programu podnoszono poziom kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni i reagowania na zagrożenia, uściślano współpracę szkoły z instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa oraz propagowano bezpieczne zachowania dzieci podczas korzystania z komputera i surfowania w internecie.
W ramach realizacji programu, uczniowie klas szóstych pogłębiali swoją wiedzę na temat odpowiedzialności prawnej za czyny zabronione w internecie podczas zajęć profilaktyczno - wychowawczych prowadzonych przez st. sierż. Anetę Kozłowską i asp. sztab. Piotra Rokitę - funkcjonariuszy Zespołu do Spraw Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie.
Uczniowie naszej szkoły podczas lekcji zajęć komputerowych i zajęć z wychowawcą poszerzali wiadomości na temat wad i zalet Internetu oraz uczyli się, jak korzystać z sieci, by uniknąć płynących z niej zagrożeń.
Swoją wiedzę na temat cyberprzestrzeni podnosili również nauczyciele i rodzice naszych uczniów podczas szkoleń. Rada Pedagogiczna uczestniczyła w szkoleniu nt. „Czy Twój uczeń jest bezpieczny w Internecie?” przeprowadzonym przez metodyków z Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim. Natomiast rodzice spotkali się z dr Anną Andrzejewską, która omawiała formy cyberprzemocy.
Podczas realizacji programu zorganizowano również konkursy plastyczne dla uczniów klas I - III o następującej tematyce: kl. I - „Jak wyobrażam sobie wirus komputerowy?”, kl. II - „Jak wygląda Internet?”, kl. III - „Jestem bezpieczny w Internecie” oraz konkurs informatyczny dla uczniów klas IV - VI pod hasłem „Bądź bezpieczny w Internecie”. Uczniowie najciekawszych prac zostali nagrodzeni cennymi upominkami w całości sfinansowanymi ze środków programu „Bezpieczna+”.