To właśnie tego wieczoru,
od bardzo wielu wieków,
pod dachem tkliwej kolędy
Pan Bóg rodzi się w człowieku.

 

W dniu 21 grudnia br. odbył się w naszej szkole uroczysty Koncert Bożonarodzeniowy „Pan Bóg rodzi się w człowieku”, który rozpoczął Dyrektor Szkoły Pan Jan Karol Kozłowski, witając serdecznie przybyłych gości: Burmistrza Zelowa Panią Urszulę Świerczyńską, Zastępcę Burmistrza Zelowa Panią Agnieszkę Mysłowską, Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa Pana Michała Stańkę, Dyrektora Domu Kultury w Zelowie Panią Małgorzatę Dębkowską, Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zelowie Panią Barbarę Berlińską, Radnego gminy Zelów Pana Andrzeja Gudzio, Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Zelowie i Radnego gminy Zelów Pana Dariusza Kaczmarka, Przewodniczącego Rady Rodziców Pana Dominika Szajblera, Zastępcę Przewodniczącego Rady Rodziców Panią Joannę Chrzanowską. Równie gorąco przywitał uczniów wraz z Rodzicami, Dziadkami i innych mieszkańców Zelowa.
Uczniowie przedstawili historię narodzin Zbawiciela na podstawie Pisma Świętego, podkreślając znaczenie obecności Pana Boga w domu i w życiu każdego człowieka. Śpiewali kolędy i pastorałki, grali na instrumentach. Wieczór wprowadził zgromadzonych w radosną i rodzinną atmosferę świąt Bożego Narodzenia.