nle

 Język polski

 Katarzyna Kamińska-Hofman, 

Ewa Siedziako

Zajęcia rewalidacyjno -

- wychowawcze

 Rozaneta Smolarek,

Ewa Śpiewak

Przyroda

 Grzegorz Wrociński

Język angielski

 Iwona Bednarek, 

Agnieszka Ivamy

 Biblioteka

 Justyna Mosińska, 

Ewa Jadwiszczak

 Wychowanie fizyczne

 Ewa Bernat,

Cezary Kuligowski, 

Dorota Wędzik

 Matematyka

Barbara Klewin,

Jadwiga Marks

 

 Wychowanie przedszkolne

 Mirosława Jachymek

 Wychowanie do życia

w rodzinie

 Katarzyna Sztanka

 Muzyka

 Anna Krajda,

Katarzyna Sztanka

 Informatyka / Zajęcia komputerowe

Jadwiga Marks, Maria Poborska

Pedagog szkolny

 Justyna Mosińska

 Technika / Zajęcia techniczne

 Maria Poborska

 Historia / Historia i społeczeństwo

Katarzyna Kamińska-Hofman, 

Ewa Siedziako,

Grzegorz Wrociński

 Plastyka

 Anna Krajda

Geografia

Grzegorz Wrociński

Biologia

Małgorzata Dylewicz

Religia

Małgorzata Poterała,

Katarzyna Sztanka

 Edukacja wczesnoszkolna

 Maria Gilska,

Ewa Jadwiszczak,

Anna Krajda,

Izabela Król,

 Teresa Nowakowska,

Ewa Śpiewak, 

Mariola Turczyńska

 Świetlica

Mirosława Jachymek,

Ewa Jadwiszczak,

Karolina Kazimierczak, 

Izabela Król,

Justyna Mosińska,

Teresa Nowakowska,

Mariola Turczyńska