icona pedagogZwróć się do mnie, jeżeli:

· Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać
· Masz kłopoty rodzinne
· Znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
· Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
· Masz problemy w relacjach z rówieśnikami
· Czujesz, że nikt Cię nie rozumie
· Masz problemy w nauce
· Chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób
· Zauważyłeś niepokojące sygnały w zachowaniu Twoich kolegów
· Chciałbyś podzielić się swoją radością, sukcesem
· Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić
· Chciałbyś z kimś szczerze porozmawiać

Możesz przyjść z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić! Zostaniesz zawsze wysłuchany. Wierzę, iż obdarzysz mnie, Drogi Uczniu, zaufaniem. Czekam na odważnych.

Pedagog szkolny
Justyna Mosińska

 Poniedziałek  Wtorek  Środa  Czwartek  Piątek
 800 - 930 pedagog
930 - 1130 biblioteka
1130 - 1230 pedagog
1230 - 1430 biblioteka
700 – 800 świetlica
800 – 930 pedagog
930 – 1130 biblioteka
1130 – 1330 pedagog
1345 – 1430 zajęcia
kor. – komp. IVa, IVb, IV c
900 – 930 pedagog
930 – 1130 biblioteka
1130 – 1330 pedagog
1345 – 1430 zajęcia
kor. – komp. Va, Vb
930 – 1030 biblioteka
1030 – 1230 pedagog
1230 – 1430 świetlica
 700 – 800 świetlica
800 – 930 pedagog
930 – 1430 biblioteka

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach do zadań pedagoga i psychologa należy w szczególności:

Czytaj więcej...

Kim jest Rzecznik Praw Dziecka?

Prace nad utworzeniem instytucji Rzecznika Praw Dziecka w Polsce zainicjowane zostały przez organizacje pozarządowe i środowiska działające na rzecz praw dzieci. W rezultacie w Konstytucji RP z 1997 r. wprowadzono przepis (art. 72 ust. 4) dający podstawy prawne do powołania Rzecznika Praw Dziecka. W wyniku prac parlamentarnych 6 stycznia 2000 r. uchwalono ustawę o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz.U. Nr 6, poz. 69).

Czytaj więcej...

WAŻNE TELEFONY DLA DZIECI I RODZICÓW

Komisariat Policji w Zelowie

ul. T. Kościuszki 33

tel. (44) 631 41 48 lub 997

Czytaj więcej...

Oto pozycje książkowe, które polecam zarówno rodzicom, jak i nauczycielom. Książki te znajdują się w biblioteczce pedagoga szkolnego. Zapraszam wszystkich zainteresowanych do lektury!

Czytaj więcej...