Ramowy rozkład dnia:

  •  700  -   800... Przychodzenie dzieci do świetlicy, sprawdzanie prac domowych, zajęcia indywidualne  według potrzeb dzieci
  • 1130 - 1200...Obiad
  • 1200 - 1300...Odrabianie prac domowych
  • 1300 - 1400...Zajęcia zorganizowane
  • 1400 - 1500...Odrabianie prac domowych
  • 1500 - 1600...Gry i zabawy towarzyskie według zainteresowań dzieci, sprzątanie sali, porządkowanie zabawek

Na zajęcia świetlicowe uczęszczają:

  •  uczniowie klas 0 - III, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki w tych godzinach,
  •  uczniowie klas IV - VI, którzy oczekują na rozpoczęcie zajęć pozalekcyjnych

GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ- zobacz

Regulamin świetlicy szkolnej - zobacz