"Moja szkoła - reklama" - regulamin konkursu

Jubileusz 50 - lecia naszej szkoły
icona_komputer
Termin: 18 październik 2017

Cele konkursu:

- budzenie szacunku dla tradycji i historii naszej szkoły,
- kształcenie umiejętności tworzenia reklamy w formie plakatu, przy pomocy programów komputerowych,
- rozwijanie zainteresowań, wyobraźni i uzdolnień uczniów,
- wdrażanie do stosowania różnych technik przy wykonywaniu prac plastycznych,
- prezentacja umiejętności informatycznych.
Koordynator: Maria Poborska

Organizacja konkursu:

Zasady uczestnictwa:
- w konkursie biorą udział uczniowie z klas IV – VI SP nr 4 w Zelowie;
- uczestnicy wykonują plakat – reklamę SP nr 4 w Zelowie, w formie rysunku formatu A4, przy pomocy techniki komputerowej;
- prace należy wykonać do 10 listopada 2017 r;
- uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego pracy przez szkołę do celów promocyjnych i reklamowych.

Kryteria oceny:
- zgodność z tematyką, z danymi szkoły, pomysłowość,
- trafność hasła reklamowego,
- umiejętność wykorzystania techniki komputerowej,
- estetyka wykonania, przejrzystość i czytelność pracy oraz oryginalność.

W konkursie nagrodzone zostaną 3 najlepsze prace.

Skład komisji: Maria Poborska, Karolina Kazimierczak, Ewa Siedziako

 

Wspierane przez iCagenda