Szkoła Podstawowa nr 4 im. H. Sienkiewicza w Zelowie uczestniczy w programie rządowym "Aktywna Tablica". Dzięki udziałowi w programie dwie sale lekcyjne wyposażono w nowoczesne tablice interaktywne, dzięki którym zajęcia lekcyjne prowadzone są w oparciu o technologię informacyjno-komunikacyjną.

W związku z realizacją Rządowego programu Aktywna Tablica powstała „Międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli stosujących TIK”. Szkoły uczestniczące w sieci:
• Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Praw Człowieka w Zelowie.
• Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Zelowie.
• Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Zelowie.
• Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kociszewie.
Harmonogram działań międzyszkolnej sieci współpracy w programie Aktywna Tablica
Planowane działania w sieci:
1. Spotkania organizacyjne.
2. Przygotowywanie i prezentacja lekcji otwartych.
3. Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych
4. Dzielenie się przykładami dobrych praktyk publikowanych ich na stronach internetowych szkół.
5. Wymiana poglądów, doświadczenia.

Ad 1.
1. Spotkanie organizacyjne (15.02.2018):
• Integracja uczestników sieci.
• Poznanie potrzeb i oczekiwań uczestników dotyczących udziału w międzyszkolnej sieci współpracy.
• Ustalenie celów, harmonogramu działań międzyszkolnej sieci współpracy.
• Opracowanie planu i harmonogramu pracy sieci.

2. Spotkanie nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
• 19.03.2018 w Szkole Podstawowej nr 1
• Analiza zasobów sieci internetowych, przykłady dobrych praktyk.
• Dzielenie się doświadczeniem i wiedzą, wymiana poglądów.

3. Spotkanie nauczycieli klas 1-3
• 17.04.2018 w Szkole Podstawowej nr 2
• Analiza zasobów sieci internetowych, przykłady dobrych praktyk.
• Dzielenie się doświadczeniem i wiedzą, wymiana poglądów.

4. Spotkanie nauczycieli przedmiotów humanistycznych
• 15.05.2018 w Szkole Podstawowej nr 4
• Analiza zasobów sieci internetowych, przykłady dobrych praktyk.
• Dzielenie się doświadczeniem i wiedzą, wymiana poglądów.

5. Spotkanie nauczycieli przedmiotów technika
• 28.05.2018 w Szkole Podstawowej w Kociszewie
• Analiza zasobów sieci internetowych, przykłady dobrych praktyk.
• Dzielenie się doświadczeniem i wiedzą, wymiana poglądów.

Lekcje otwarte

Zapraszamy uczestników międzyszkolnej sieci współpracy na lekcje otwarte:

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Praw Człowieka w Zelowie:
27.03.2018r. (wtorek) godz. 10.45, geografia, kl. 7b, nauczyciel: Wioletta Szczepańska
16.04.2018r. (poniedziałek) godz. 11.50, biologia, kl. 7c, nauczyciel: Iwona Rosiak

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki z oddziałami integracyjnymi w Zelowie:
20.03.2018 r. (wtorek) godz. 8.55, edukacja wczesnoszkolna kl. 2a, nauczyciel: Aleksandra Szewczyk – Rogut
26.04.2018 r. (środa) godz. 9.50, edukacja wczesnoszkolna kl. 1b, nauczyciel: Jolanta Zalisz

28.02.2018 r. udział Przedszkola Edukacyjnego w Zelowie w zajęciach prezentujących zasoby tablicy multimedialnej w nauczaniu matematyki. Zajęcia przygotowały i prowadziły panie: Katarzyna Wolska, Jolanta Zalisz.
13.03.2018 r. udział Samorządowego Przedszkola nr 1 w Zelowie w zajęciach prezentujących zasoby tablicy multimedialnej w nauczaniu matematyki. Zajęcia przygotowały i prowadziły panie: Katarzyna Wolska, Jolanta Zalisz.

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Zelowie:
30.05.2018 r. ( środa) godz. 855, historia, kl. 4 b, nauczyciel: Jan Kozłowski
14.06.2018 r. (czwartek) godz. 950, język polski, kl. 4 c, nauczyciel: Katarzyna Kamińska - Hofman

Szkoła Podstawowa im Tadeusza Kościuszki w Kociszewie
23.03.2018r. (piątek) godz. 11.55 język polski, kl.7 nauczyciel: Małgorzata Kędziak
6.04.2018r. (piątek) godz.11.55 biologia kl.7 nauczyciel: Monika Maślikowska – Stępień
11.06.2018 r. (poniedziałek) godz. 10.00 technika klasa 5-6 nauczyciel: Jacek Malinowski

Przykłady dobrych praktyk
Propozycje materiałów samokształceniowych:
1. „Sieci współpracy i samokształcenia, jako nowa forma doskonalenia nauczycieli w pracy z nowymi technologiami” dostępne na https://www.ore.edu.pl/
2. Publikacja dobrych praktyk: http://www.profesor.pl/
3. Blog sieci: https://aktywnatablicatik.blogspot.com

Przykłady scenariuszy zajęć
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Obrońców Praw Człowieka w Zelowie:
• Budowa i funkcjonowanie serca. Biologia klasa 7
• To już wiosna! Edukacja wczesnoszkolna, klasa 1
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Zelowie:
• Rozmowa na temat ilustracji – świat realny i fantastyczny. Wyrazy z „h”. Klasa 2a
• „Dbam o zdrowie”. Klasa 1b
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Zelowie:
• „Solidarność” i jej bohaterowie. – historia, klasa 4
• Ortografii się nie boimy, bo pilnie zasad się uczymy. Pisownia wyrazów z ch i h.
- język polski, klasa 4
• Przyroda budzi się do życia. Kwiaty wiosny. - edukacja wczesnoszkolna, klasa 3
• The Gloom's day. Codzienne czynności. – język angielski, klasa 4
• Punkty w układzie współrzędnych. – matematyka, klasa 5
• Jak powstaje rysunek techniczny? – technika, klasa 5
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kociszewie
• „Dziady” jako przykład dramatu romantycznego. Język polski klasa7
• Budowa i rola układu nerwowego. Biologia klasa 7
• Aktywny wypoczynek – planujemy wycieczkę rowerową. Technika klasa5-6

Aplikacje do tworzenia interaktywnych pomocy dydaktycznych:
https://www.jigsawplanet.com/
https://learningapps.org
https://quizizz.com/
https://kahoot.com
https://pl.padlet.com/

Ciekawe zasoby w sieci: strony – linki dotyczące gier/innowacyjnych programów:
• www.learningapps.org – platforma 2.0 Larning Apps posiada zasoby i szablony do tworzenia własnych interaktywnych pomocy dydaktycznych z różnych przedmiotów (gry edukacyjne o różnym stopniu trudności i tematyce – zagadki, quizy). Umożliwia tworzenie ćwiczeń na tablicę interaktywną. www.learningapps.org jest bezpłatną platformą niewymagającą instalacji z dostępnymi szablonami do tworzenia online różnych ćwiczeń, prostych gier i innych pomocy do wykorzystania w procesie dydaktycznym przez nauczycieli różnych przedmiotów.
• Platforma Edmodo www.edmodo.com – edukacyjna witryna społecznościowa wspomagająca współpracę i komunikację nauczyciela i ucznia.
• Platformy TED-Ed www.ed.ted.com, Blendspace www.blendspace dawniej Edcanvas), umożliwiają przygotowanie, organizowanie i udostępnianie materiałów edukacyjnych czyli całej lekcji odwróconej (temat, cele, wklejenie filmu, przesłanie uczniom).
• www.EclipseCrossword.com - darmowy program do ściągnięcia w celu tworzenia krzyżówek.
• www.classdojo.com - narzędzie do oceny zachowania uczniów w klasie wykorzystujące elementy gryfikacji.
• www.zondle.com - strona do tworzenia własnych gier, zagadek, quizów o różnym stopniu trudności i tematyce z możliwością przesłania uczniom gry na emaila, facebooka.
• http://www.doppelme.com/ - strona umożliwiająca tworzenie awatara.
• http://www.sumdog.com - gry matematyczne, serwis dla uczniów i nauczycieli.
• http://grajlandia.pl/gry/gry-edukacyjne,18/1.html - gry edukacyjne dla najmłodszych.
• http://www.comonsensemedia.org/mobile-app-lists/common-sense-media-learning-awardwinners - propozycja i opis 50 aplikacji, gier i stron internetowych, które otrzymały najwyższą ocenę pod względem możliwości zastosowania w nauce do roku 2013.