Język polski

 Katarzyna Kamińska-Hofman,

Gabriela Malinowska,

Nina Przyszewska - Puchalska,

Ewa Siedziako

Zajęcia rewalidacyjno -

- wychowawcze

Ewa Śpiewak,

Grażyna Stachowiak

Przyroda

 Grażyna Stachowiak

Marzena Rybarczyk

Język angielski

Agnieszka Ivamy,

Karolina Dróżdż,

Katarzyna Sokołowska-Owczarek,

 

 Biblioteka

 Justyna Mosińska,

Ewa Jadwiszczak

 Wychowanie fizyczne

Cezary Kuligowski,

Jolanta Marynowska, 

Dorota Wędzik

 Matematyka

Izabella Kaliska,

Barbara Kałużna,

Maria Stępień

 

 Edukacja

dla bezpieczeństwa

 Paulina Sukiennik-Gosławska

 Wychowanie

do życia w rodzinie

 Grażyna Stachowiak

 Muzyka

 Anna Krajda,

Łukasz Maciejewski

 Informatyka 

Maria Poborska,

Cezary Kuligowski

Pedagog szkolny

 Justyna Mosińska

 Technika

 Maria Poborska

 Historia

Nina Przyszewska - Puchalska,

Grzegorz Wrociński

 Plastyka

 Anna Krajda

Chemia

 Barbara Kałużna,

Dorota Paszkowska

Fizyka

 Barbara Kałużna,

Joanna Kowalczuk

Język niemiecki

 Karolina Dróżdż,

Katarzyna Sztanka

Wiedza o społeczeństwie

Grzegorz Wrociński

Biologia

Marzena Rybarczyk,

Grażyna Stachowiak

Religia

Małgorzata Poterała,

Mariola Piotrowska

Doradztwo zawodowe

Katarzyna Kamińska - Hofman

Geografia

Marzena Rybarczyk

Zajęcia korekcyjno  - kompensacyjne

Justyna Mosińska

 Edukacja wczesnoszkolna

Mirosława Jachymek,

Ewa Jadwiszczak,

Karolina Kazimierczak,

Izabela Król,

Edyta Kuśmierek,

Ewa Śpiewak

 Świetlica

Mirosława Jachymek 

Barbara Kałużna,

Karolina Kazimierczak,

Izabela Król,

Jolanta Marynowska,

Dorota Wędzik

Zajęcia rewalidacyjne

Anna Krajda