Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Zelowie informuje,

że wszyscy kandydaci zostali zakwalifikowani przez komisję rekrutacyjną

do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022.

Lista kandydatów zakwalifikowanych jest wywieszona na szkolnej tablicy ogłoszeń.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

do klasy pierwszej zostanie podana do publicznej wiadomości 24 marca 2021 r.

icona pdf azobacz

icona pdf a

 

 

zobacz

icona pdf a

 

 

zobacz

word ikona

 

 

zobacz

word ikona zobacz

word ikonazobacz