Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Zelowie informuje,

że wszyscy kandydaci zostali zakwalifikowani przez komisję rekrutacyjną

do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022.

Lista kandydatów zakwalifikowanych jest wywieszona na szkolnej tablicy ogłoszeń.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

do oddziału przedszkolnego zostanie podana do publicznej wiadomości 24 marca 2021 r.

 icona pdf azobacz

icona pdf a

 

 

zobacz

 word ikona 

 

zobacz

 word ikona

 

zobacz

 word ikona

 

zobacz